Glazenschilderijen

Retourneren

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen. Heeft u meer gedaan dan nodig was om het product te proberen of schade aangebracht, dan kunnen wij u daarvoor kosten in rekening brengen. Nadat u een beroep heeft gedaan op het herroepingsrecht heeft u nog 14 dagen om de bestelling terug te sturen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de
vervoerder, het product in bezit heeft gekregen. Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft ontvangen. Op het moment dat u met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt. Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht verzoeken wij u om ons een email, al dan niet met inbegrip van het modelformulier, sturen naar info@glazenschilderijen.nl. Binnen uiterlijk 14 dagen na het sturen van de e-mail dient u de producten terug te sturen.

Wij verzoeken u het product zo veel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren.

Terugbetaling
In geval van een herroeping ontvangt u alle betalingen, inclusief leveringskosten voor de heenzending, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen nadat u heeft aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt. U draagt zelf de kosten voor de retourzending. Wij schatten dat deze kosten maximaal € 15,00 zullen bedragen.

Uitsluiting herroepingsrecht
U mag een product terug sturen zonder opgave van reden. Voor producten die zijn vervaardigd op basis van individuele klantbestellingen (die voor u speciaal op maat zijn gemaakt) is het herroepingsrecht niet van toepassing.
Neem contact met ons op als het product niet aan uw verwachtingen voldoet! We zullen proberen dit te verhelpen. De tevredenheid van onze klanten is onze prioriteit! De verzendkosten voor het retourneren zijn voor de klant en liggen rond de 15 euro. Wij zullen het volledige aankoopbedrag weer terugstorten zodra wij de producten weer in retour hebben gekregen.

Voorwaarden
Volgens de wet heeft elke consument het recht om binnen 14 dagen na ontvangst van het pakket een overeenkomst op afstand op te zeggen. Goederen die worden geretourneerd, moeten ongewijzigd zijn (behalve voor wijzigingen die noodzakelijk waren in de normale bedrijfsvoering) – dit geldt ook voor de verpakking van de goederen. Samen met het geretourneerde product of producten is de klant verplicht alle producten die hij heeft ontvangen te retourneren.

RETOURFORMULIER
De gekochte goederen kunt u samen met aankoopbewijs en het formulier herroepingsrecht glazenschilderijen naar het volgende adres sturen:

Designglas Specialist/ Glazenschilderijen.nl
Lauwers 1
9405 BL Assen

Let op! We accepteren geen pakketten die onder rembours worden teruggestuurd.

Om de retourprocedure te versnellen, voegt u een ingevulde en ondertekende intrekking van de overeenkomst en een aankoopbewijs bij, wat de werkzaamheden van de retourafdeling aanzienlijk zal versnellen.
Goederen die door de klant worden geretourneerd, moeten op de juiste manier worden verpakt, zodat het pakket niet wordt beschadigd tijdens het transport. We storten het geld binnen maximaal 14 dagen op de bankrekening.
Retourzendingen worden gedaan op het bankrekeningnummer dat op het retourformulier is vermeld.

Herroepingsrecht glazenschilderijen downloaden